Alternativ multiplikation
Hur fungerar då detta??

Korsningarna längst till höger kan ses som ental, korsningarna i mitten som 10-tal (som adderas precis som lågstadiemetoden)och de längst till vänster som 100-tal.

Lågstadieversionen


Att räkna subtraktion med negativa tal

Term-Term = Differens lär man sig i mellanstadiet. Ett vanligt missförstånd är att minus betyder "ta bort", vilket är felaktigt. Om man har 5 bullar och äter upp 2, hur många har man kvar? Tre skulle de flesta svara men, hur gjorde man? Troligtvis 5-2=3. Här använder vi visserligen subtraktion för att lösa problemet med bullarna men att säga att subtraktion är ta bort är fel, ta-bort-problem kan däremot lösas med subtraktion..


3-2=1
2-1=1
1-0=1

sen då...

0-(-1)=1
(-1)-(-2)=1 osv...

Hur kommer detta sig?? Differens påminner lite om ett engelskt ord, different vilket kan ses som skillnad.

Skillnaden mellan 3 och 2 är 1, därför att skillnaden mellan 3 och 2 är 1. Detta kan vi visa på tallinjen..


På detta sätt kan vi givetvis tänka när vi arbetar på andra sidan 0 på tallinjen också..

(-1)-(-2)=1Tänk på att negativa tal skrivs tex (-1). Detta är inte samma sak som minustecknet (7-4=3)som är en operator. Andra operatorer är +, * och /..


År 8, uppgift 2045

Jacob cyklar från Saltö till Bodö, en sträcka på a km. Medelhastigheten är v km/h. På vägen tillbaka är medelhastigheten w km/h. Teckna ett uttryck för hur lång cykelturen tar.

Lösning: Samma sträcka a fram och tillbaks. Tiden räknas ut som kvoten (t=s/v) mellan sträckan (s) och hastigheten (v). Ta först ditvägen 1, tiden= sträckan dividerat med hastigheten v. Därefter hemvägen 2 på samma sätt(men annan hastighet) tiden=a/w. Dvs 2 olika uttryck som adderas..Det kommer alltid frågor kring hastighetsuppgifter, hastighet=sträckan/tid

Derivatagenomgång för nybörjare för Ma C

Derivata handlar först och främst om förändringshastighet. Detta grafiskt betyder lutningen i en viss punkt och visas bäst genom en graf i ett koordinatsystem.


Här visas derivatan för punkten på grafen med x-koordinaten b genom en grå rätlinje


Här visas derivatan för punkten på grafen med x-koordinaten a genom en grå rätlinje

Derivatan för f(x) kan skrivas---> Df(x), f´(x) [f prom x]eller dy/dx


VIKTIGT att komma ihåg är att derivatan av en funktion kan vara en egen funktion, för att ta reda på denna
(f´(x)) ska man "derivera funktionen"

Geogebra 3.2 is the shitNi kommer se skärmdumpar här senare, nu laggar internet..

Intro

Detta är ett försök till att skapa nya genvägar till lärande. Bloggen ska handla om min syn på klassrummet. Ge Feedback samt kanske få feedback? Vi kör, prövar sen utvärderar. Inledningsvis börjar vi i liten skala, endast några få utvalda.

Mina huvudinstrument kommer vara youtube, geogebra och tvitter.


Meningen är att alla (utom jag) ska förbli anonyma, otherwise give me a slapper!!!!!!!!!!!

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0